Lamina Basalis ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Lamina Basalis" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Lamina Basalis" ne demek?

 1. Bazal lamina

Lamina Basalis nedir? İlişkili sözcükler

 • Bazal Lamina: Epitel tabakasının altında bulunan ve bu hücreleri altındaki dokudan ayıran, ışık mikroskobunda bazal zarla (bazal membran) birlikte, elektron mikroskobunda bazal zardan ayrı olarak görülen, bazal zarla arasında ince bir tabaka hâlinde elektron yoğunluğu az olan lamina lucida (lamina rara) bulunan, kollagen, proteoglikan, lâmininler vb. içeren ince tabaka. Schwann hücresi, düz kas, kalp kası hücrelerinin etrafındaki devamı...
 • Bazal Membran: Bk. bazal lâmina, kaide zarı Bazal lamina. devamı...
 • Kataral Endometritis: Lamina epiteliyalis ve lamina propriyanın enfekte olması ve döl yatağı bezlerinde akyuvar infiltrasyonunun artması, lamina epiteliyaliste yer yer difterik döküntülerle belirgin endometriyumun basit yangısı. devamı...
 • Endomisyum: (Yun. endon: içinde; mys: kas) Kas hücrelerini saran, bazal lâmina yapısında ve retiküler lifler bakımından zengin örtü. Kas liflerini saran bağ dokusundan ince kılıf. devamı...
 • Koklama Bölgesi: Burun boşluğunun üst konkasının glandüler mukozaya sahip olan olfaktorik bölgesi. Destek, olfaktorik ve bazal hücrelerden oluşan epitel altındaki lamina propriyada seröz yapıda glandula olfaktoryalar bulunur. devamı...
 • Lamina Orbitalis: Kalbur kemiğinin lamina externa’sının, orbitaya komşu olan ve onun yan duvarlarını oluşturan kısmı. Kalbur kemiğinin lamina externa’sının, göz çukuruna komşu olan ve onun yan duvarlarını oluşturan kısmı.Dgr.: anat. lamina orbitalis devamı...
 • Dip Taneciği: (Yun. blepharis: kirpik; plastos: meydana gelmiş) Bazı bir hücreli kamçılı hayvanlarda kamçının kaidesindeki bazal cisimcik. Blefaroplast, bazal granül. Bazal cisimcik. devamı...
 • Lamina Spiralis Sekundariya: Canalis spinalis cochleae’nin dış duvarlarından çıkan ve lamina spiralis ossea’nın karşısında bulunan kemik tabaka. Canalis spinalis cochleae’nin dış duvarlarından çıkan ve lamina spiralis ossea’nın karşısında bulunan kemik tabaka.Dgr.: anat. lamina devamı...
 • Pars Sekretorya: Tükürük bezlerinde pars inisyalislerin birleşmesiyle biçimlenen ve pars ekskıretoryalardan daha ince çaplı sekret kanalı, pars sitriyata. Apikal kısmında mikrovilluslar bazal yüzünde ise invaginasyonlar görülen bu kanalın bazal yüzündeki girintilerde mitokondriyonlar yer alarak bu hücrelerin bazal yarımının çizgili görünmesine yol açar. devamı...
 • Miyofibroblast: Bağ doku hücresi ve düz kas hücresinin kimi ortak yapısal özelliklerine sahip, yaraların büzüşmesinde ana rol oynayan iğsi hücre. Kasılma yeteneğinde olduğundan, geniş yüzeyli yaralarda yara yüzeyinin daralmasını önemli görev üstlenir. devamı...

Lamina Basalis ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.