Lamina Femoralis ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Lamina Femoralis" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Lamina Femoralis" ne demek?

 1. Atgillerde musculus obliquus abdominis externus’un leğen kirişi üzerinden ayrılan ve fascia femoris medialis’e birleşen kiriş yaprağı.

 2. Atgillerde m. obliquus abdominis externus’un leğen kirişi üzerinden ayrılan ve fascia femoris medialis’e birleşen kiriş yaprağı.Dgr.: anat. lamina femoralis

Lamina Femoralis nedir? İlişkili sözcükler

 • Spasyum Inguinale: Yandan musculus obliquus abdominis externus’un pelvis kirişiyle ligamentum inguinale, ortadan musculus obliquus abdominis internus’un kas yaprağı tarafından sınırlandırılan aralık. Yandan m. obliquus abdominis externus’un pelvis kirişiyle lig. inguinale, ortadan m. devamı...
 • Muskulus Oblikus Internus Abdominis: Musculus obliquus externus abdominis’in altındaki karın kası. M. obliquus externus abdominis’in altındaki karın kası.Dgr.: anat. musculus obliquus internus abdominis devamı...
 • Anulus Inguinalis Internus: Musculus obliquus internus abdominis ile ligamentum inguinale arasında bulunan yarık biçimindeki delik. M. obliquus internus abdominis ile lig. inguinale arasında bulunan yarık biçimindeki delik. devamı...
 • Ramus Asetabularis: Arteria circumflexa femoris medialis’in, kalça eklemi için verdiği kol. Vena circumflexa femoris medialis’in, kalça eklemine özgü kolu. devamı...
 • Nervus Femoralis: Plexus lumbalis’in, m,quadriceps femoris’i uyaran en kuvvetli siniri. Plexus lumbalis’in, m, quadriceps femoris’i uyaran en kuvvetli siniri.Dgr.: anat. nervus femoralis devamı...
 • Lamina Perpendikularis: Damak kemiğinin choana’yı yanlardan sınırlandıran yaprağı. Damak kemiğinin choana’yı yanlardan sınırlandıran yaprağı.Dgr.: anat. lamina perpendicularis devamı...
 • Arterya Abdominalis Kaudalis: Etçillerde, koyun ve sığırda bulunan bir atardamar. Sığırda arteria profunda femoris’in proksimalinde, etçillerde distalinde arteria iliaca externa’dan, koyunda arteria profunda femoris veya truncus pudendoepigastricus’tan çıkar ve musculus obliquus externus abdominis’e dağılır. devamı...
 • Muskulus Kremaster: Tunica vaginalis communis’in dış yüzünde yer alan, musculus obliquus internus abdominis’ten gelen, yassı ve ince kas. Tunica vaginalis communis’in dış yüzünde yer alan, m. obliquus internus abdominis’ten gelen, er bezlerini devamı...
 • Anulus Inguinalis Superfisiyalis: Musculus obliquus externus abdominis’in karın ve leğen kirişleri arasında, regio inguinalis bölgesinde bulunan yarık biçiminde bir delik. M. obliquus externus abdominis’in karın ve leğen kirişleri arasında, regio inguinalis bölgesinde bulunan devamı...
 • Vajina Sinovyalis M. Oblikui Dorsalis: Oblik göz kaslarından musculus obliquus dorsalis’in kirişini nervus trochlearis civarında saran sinovyal kılıf. devamı...

Lamina Femoralis ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.