Lamuttakviye ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Lamuttakviye" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Lamuttakviye" ne demek?

 1. Takviye lam’ı. Bu harf Arabçada ve yerine ve manasına da kullanılır. (Osmanlıca’da yazılışı: lâm-ut-takviye)

Lamuttakviye nedir? İlişkili sözcükler

 • Strengthening: Takviye edici, güçlendirici, kuvvetlendirici, kuvvet verici, yükseltici Takviye, güçlendirme, kuvvetlendirme, teyit, pekişŸtirme, yükseltme devamı...
 • Reinforcement: Takviye, destek, güçlendirme, takviye parçası, kuvvetlendirıci parça devamı...
 • Firing Loophole: AteşŸ mazgalı, takviye edilmişŸ bir siperde bir silahın düşŸmana ateşŸ edebileceğŸi küçük açıklık devamı...
 • Reinforce Reenforce: Yeni kuvvet vermek, takviye etmek, imdat götürmek Fazla asker veya kuvvet göndererek takviye etmek devamı...
 • Harfi Mezid: Arabçada masdar olan kelimeye harf ilavesi ile başka masdar yapılır. Bu ilave edilen harflere “Harf-i mezid” denir. Mesela: kelimesinde harf-i asli üçtür. $ (mükatebe) dendiği zaman, “Müfaale masdarı şekline göre, mim ve elif harfleri, harf-i meziddendir” denir. (Osmanlıca’da yazılışı: harf-i mezid) devamı...
 • Harfi Masdarı: Fiil manasında olan bir kelimeyi, masdar manasına çeviren harf. (Osmanlıca’da yazılışı: harf-i masdarî) devamı...
 • Lamı Tarif Veya Lamı Istiğrak: Kelimenin manasını umuma teşmil ettiği için, istiğrak manası verilir. El-i istiğrak veya harf-i ta’rif de denir. Mesela: Hamd kelimesi herhangi bir hamdi ifade ettiği halde; El-Hamd dediğimiz zaman her ne kadar hamd varsa, bütün hamd ve senalar manasına gelir. Bu, harf-i ta’rif ile olur. Harf-i ta’rif bir kelimeyi belirsiz halden belirli hale koyar. Muayyeniyyet manasını devamı...
 • Strengthen: Takviye etmek, desteklemek Kuvvet vermek, kuvvetlendirmek devamı...
 • Fortify: İstihkam haline getirmek Takviye etmek, kuvvetlendirmek, sağlamlaştırmak, teyit etmek devamı...
 • Harfi Cerr: Gr: Kelimenin sonunu esre ile (i diye) okutan harf. Bunlar arabçada şu şekil altında toplanmıştır. $ (Vav-ı kasem), (Ta-yı kasem) (Osmanlıca’da yazılışı: harf-i cerr) devamı...

Lamuttakviye ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.