Lands ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Lands" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Lands" ne demek?

 1. Ülkeler

Lands nedir? İlişkili sözcükler

 • Civilized Countries: MedenileşŸMişŸ ülkeler, gelişŸmişŸ ülkeler, aydınlanmışŸ ülkeler, modern uluslar, gelişŸmişŸ milletler devamı...
 • Lldcs: Bk. 1. enaz gelişmiş ülkeler 2. denize çıkışı olmayan ülkeler devamı...
 • Faraway Countries: Uzak ülkeler, ırak ülkeler, ırak diyarlar devamı...
 • Maveraün Nehr: Ceyhun ırmağının doğusunda kalan ülkelere müslüman coğrafyacıların verdiği ad. Türklerin yaşadıkları bu ülkeler, Ceyhun ve Seyhun ırmaklarının havzalarını ihtiva ediyordu. (Osmanlıca’da yazılışı: mavera-ün nehr) devamı...
 • Enaz Gelişmiş ülkeler: Gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler sınıflandırmasının dışında kalan, kişi başına düşen gelirin çok düşük ve büyümenin önünde engellerin olduğu, insan kaynaklarının gelişme düzeyinin çok düşük ve/veya çok ciddi yapısal zayıflıkların bulunduğu ülkeler. devamı...
 • Dışsatım Yatırım üssü: Çokuluslu şirketlerin standart mallarda birim emek maliyetlerini göreli olarak düşük tutabilmek amacıyla üretimlerini az gelişmiş ülkelere kaydırarak bu ülkelerden bölge dışı ülkelere dışsatım yapmak amacıyla gerçekleştirdikleri doğrudan sermaye yatırımı. devamı...
 • Allies: Müttefikler. Müttefikler; NATO üyesi ülkeler; Birinci Dünya SavaşŸı’nda İttifak Devletleri’ne karşŸı bir araya gelen ülkeler; İkinci Dünya SavaşŸı’nda Mihver devletlerine karşŸı savaşŸan devletler devamı...
 • Comparative Advantage Theory: her ülkenin diğer ülkelere göre daha verimli bir şekilde ürettiği ürünü üretip, diğer ülkelere satması ve diğer ülkelerin daha verimli ürettiği ürünleri de üretmeyip onlardan alması gerektiğini savunan teori. devamı...
 • Birinci Petrol şoku: 1971 yılında petrol dışsatımcısı ülkeler arasında yapılan Trablus-Tahran anlaşmaları, 1973-74 döneminde Arap-İsrail savaşı ve dünya petrol rezervlerinin biteceğine ilişkin tahminler gibi nedenlere bağlı olarak Petrol Dışsatımcısı Ülkeler Örgütü’nün petrol sunumunu kısması yüzünden petrol fiyatlarında ortaya çıkan ani ve büyük oranlı artış. devamı...
 • Birinci Petrol şoku: 1971 yılında petrol dışsatımcısı ülkeler arasında yapılan Trablus-Tahran anlaşmaları, 1973-74 döneminde Arap-İsrail savaşı ve dünya petrol rezervlerinin biteceğine ilişkin tahminler gibi nedenlere bağlı olarak Petrol Dışsatımcısı Ülkeler Örgütü’nün petrol sunumunu kısması yüzünden petrol fiyatlarında ortaya çıkan ani ve büyük oranlı artış. devamı...

Lands ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.