langerhans adacığı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte langerhans adacığı kelimesinin manası:

  1. Pankreasın ekzokrin kısmının içine gömülü çok sayıda yuvarlak ya da çokgen şekilli hücrelerin (alfa, beta, gama hücreleri) oluşturduğu, glukagon, insulin, somatostatin, pankreas polipeptit hormonlarını salgılayan, insan pankreasında 1-2 milyon kadar bulunan küçük adalar şeklindeki endokrin kısım.
  2. Pankreasın iç salgı işlevini gören, özel epitel hücre kümelerinden oluşan birimi. Burada değişik hormonlar salan dört farklı tipte hücreler. Alfa; glukagon, beta; insülin, delta; somatostatin ve gama pankreatik polipeptit hormonlarını salarlar.

langerhans adacığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları