lapse sözlük anlamı nedir?

Sözlükte lapse kelimesinin manası:

 1. Geçmek, mürur etmek
 2. İhmal veya vefat dolayısıyle başkasına intikal etmek
 3. Battal olmak, hükmü kalmamak
 4. Sapmak, dalalete düşmek
 5. Yanılmak, hata etmek
 6. Bir zaman için inanç ve prensiplerinden vaz geçmek
 7. Geçme , mürur
 8. Yanılma
 9. Yanlış (söz veya yazı)
 10. Kayma
 11. Sapma
 12. Günaha girme
 13. Adalette kusur
 14. Sukut (hukuk)
 15. İhmal yüzünden hak ve tasarrufunu elden kaçırma
 16. Battal olma, kullanılmaz hale gelme.
 17. Geçmek, akıp gitmek, bitmek, dolmak, kaymak, sapmak, hata yapmak, kaçmak, zaman aşımına uğramak, düşmek

lapse ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları