Law Of Signs ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Law Of Signs" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Law Of Signs" ne demek?

 1. İşaretler kuralı

Law Of Signs nedir? İlişkili sözcükler

 • Descartes Rule Of Signs: Descartes işaretler kuralı devamı...
 • çıkarım Kuralı: (…) || Krş.. ilkelçıkarım kuralı, türetilmişçıkarım kuralı, geçerli çıkarım kuralları kümesi,çıkarım kuralı örneği, ilkçıkarım kuralı, türetilmişçıkarım kuralı, giriş kuralı, çıkış kuralı, ayırma kuralı, ikilem, tümel özelleme kuralı, tikel özelleme kuralı,niceleyici değillemesi, mantıksalçıkarım kuralı. Örn. (…) devamı...
 • Diacriticals: Ayırıcı işŸaretler, belirtici işŸaretler, vurgu imleri, ayırıcı özellikle vermek amacıyla yazıma eklenen aksanlar veya işŸaretler devamı...
 • Identification Marks: Ayırıcı işŸaretler, tanıtıcı işŸaretler, bir kimseyi veya şŸeyi diğŸerlerinden ayıran ve eşŸsiz kılan işŸaretler devamı...
 • çıkış Kuralı: (…) Krş.. ayırma kuralı, çifte değilleme, niceleyici değillemesi, tümel özelleme kuralı, tikel özelleme kuralı, zorunlulukçıkış kuralı. devamı...
 • çıkış Kuralı: (…) Krş.. ayırma kuralı, çifte değilleme, niceleyici değillemesi, tümel özelleme kuralı, tikel özelleme kuralı, zorunlulukçıkış kuralı. devamı...
 • Graduations: Taksimat:Bir nişŸangah, kadran veya ıskala, üzerinde ölçülebilir birimleri gösteren işŸaretler. Bu işŸaretler; yana dönüşŸ, basınç, ayar vesaire gibi değŸişŸebilir değŸerleri ölçmek için kullanılır. devamı...
 • Giriş Kuralı: Öncülleri bir mantıksal değişmezi kapsamayıp sonucu bu değişmezi kapsayan çıkarım kuralı. Eklemlerin giriş kuralları şöyledir: (…) Krş.. tikel niceleyiciningiriş kuralı, tümel niceleyiciningiriş kuralı, olanaklılıkgiriş kuralı. devamı...
 • Wigwag: (-ged, -ging) işaretle (haber) vermek İşaret verme devamı...
 • Sign Language: İşaret dili, dilsizlerin kullandıkları işaretler devamı...

Law Of Signs ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.