lay sözlük anlamı nedir?

Sözlükte lay kelimesinin manası:

 1. Tortu, posa.
 2. Söyleyen, söyleyici. (Osmanlıca'da yazılışı: lay (-))
 3. Duruş, yatış, mevki
 4. Kazanç üstünden hisse
 5. Argo yol, meslek
 6. Bir halatın bükümü veya büküm tarzı
 7. Şiir, şarkı gazel
 8. Nağme, ezgi.
 9. Yatırmak, sermek
 10. Yatıştırmak
 11. Teskin etmek
 12. Koymak
 13. Vaz'etmek
 14. Yumurtlamak
 15. Üstüne koymak, koymak (vergi), yüklemek: isnat etmek, hamletmek
 16. Yerine koymak, dizmek
 17. Yaymak
 18. Belirli bir vaziyete koymak
 19. Önüne koymak, takdim etmek
 20. Kurmak (sofra)
 21. (herhangi bir yöne) gitmek
 22. Belirli meslekten olmayan, işin ehli olmayan
 23. Layik
 24. Papazdan başka bütün halktan olan veya halka ait
 25. Koymak, yerleştirmek, sermek, kurmak, hazırlamak, sunmak, ileri sürmek, yüklemek, dinmek, yatmak, sevişmek, yumurtlamak, bahse girmek

lay ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları