laze ne demek

Laze Ne Demek?

“Laze” kelimesi, İngilizce’de “tembellik etmek” veya “iş yapmaktan kaçınmak” anlamına gelen bir fiildir. Genellikle olumsuz bir çağrışım taşır ve bir kişinin çalışkan veya üretken olmadığını ima eder.

Laze Kelimesinin Kökeni

“Laze” kelimesinin kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, Eski İngilizce “lathe” kelimesinden türediği düşünülmektedir. “Lathe” kelimesi, “tembel” veya “iş yapmaktan kaçınan” anlamına geliyordu.

Laze Kelimesinin Kullanımı

“Laze” kelimesi, genellikle olumsuz bir çağrışım taşıyan bir fiildir. Bir kişinin çalışkan veya üretken olmadığını ima etmek için kullanılır. Örneğin, “He’s always lazing around the house” (O her zaman evde tembellik ediyor) veya “She’s too lazy to get a job” (İş bulmak için çok tembel) gibi cümlelerde kullanılabilir.

Laze Kelimesinin Eş Anlamlıları

“Laze” kelimesinin eş anlamlıları arasında “idle” (boşta), “loaf” (aylaklık etmek), “shirk” (işten kaçınmak) ve “slack” (tembellik etmek) gibi kelimeler yer almaktadır.

Laze Kelimesinin Zıt Anlamlıları

“Laze” kelimesinin zıt anlamlıları arasında “work” (çalışmak), “labor” (emek vermek), “toil” (zahmet çekmek) ve “strive” (çabalamak) gibi kelimeler yer almaktadır.

Laze Kelimesinin Örnek Cümleleri

  • He’s always lazing around the house, never doing anything productive. (O her zaman evde tembellik ediyor, hiçbir zaman üretken bir şey yapmıyor.)
  • She’s too lazy to get a job, so she just sits at home all day. (İş bulmak için çok tembel, bu yüzden bütün gün evde oturuyor.)
  • I can’t believe you’re lazing around on a beautiful day like this! (Böyle güzel bir günde tembellik ettiğine inanamıyorum!)
  • I’m feeling a little lazy today, so I’m just going to relax and watch some TV. (Bugün biraz tembel hissediyorum, bu yüzden sadece rahatlayıp biraz televizyon izleyeceğim.)
  • I know I shouldn’t be lazy, but I just can’t seem to get motivated. (Tembel olmamam gerektiğini biliyorum, ama bir türlü kendimi motive edemiyorum.)

Laze Kelimesinin Türkçesi

“Laze” kelimesinin Türkçesi “tembellik etmek” veya “iş yapmaktan kaçınmak” anlamına gelen “tembellik” kelimesidir. Genellikle olumsuz bir çağrışım taşır ve bir kişinin çalışkan veya üretken olmadığını ima eder.


Yayımlandı

kategorisi