leb demeden leblebiyi anlamak

“Leb Demeden Leblebiyi Anlamak” Deyiminin İngilizce ve Türkçe Anlamı

İngilizce Anlamı:

“To understand something without being explicitly told”

Türkçe Anlamı:

“Bir şeyi açıkça söylenmeden anlamak”

Deyimin Kökeni ve Kullanımı:

“Leb Demeden Leblebiyi Anlamak” deyimi, Türkçede yaygın olarak kullanılan ve bir kişinin bir şeyi açıkça söylenmeden anlama yeteneğini ifade eden bir deyimdir. Deyimin kökeni, leblebinin ağza atıldığında çiğnenmeden anlaşılabilmesiyle ilgilidir.

Deyim, genellikle bir kişinin zekasını, sezgisini veya bir konudaki derin bilgisini vurgulamak için kullanılır. Ayrıca, bir kişinin bir şeyi ima yoluyla veya dolaylı olarak anladığını ifade etmek için de kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

 • İngilizce: He understood the situation without me having to say a word.
 • Türkçe: Durumu, ben bir şey söylemeden anlamıştı.

 • İngilizce: She has a knack for understanding people’s intentions without them having to express them.

 • Türkçe: İnsanların niyetlerini, onlar ifade etmeden anlama konusunda bir yeteneği var.

Deyimin İngilizce Karşılıkları:

“Leb Demeden Leblebiyi Anlamak” deyiminin İngilizcede tam bir karşılığı yoktur. Ancak, benzer anlamlara gelen bazı deyimler şunlardır:

 • To read someone like a book
 • To have a sixth sense
 • To be quick on the uptake
 • To be sharp

Deyimin Çevirisi:

“Leb Demeden Leblebiyi Anlamak” deyimi, İngilizceye genellikle “to understand something without being explicitly told” olarak çevrilir. Ancak, bağlama bağlı olarak, aşağıdaki çeviriler de kullanılabilir:

 • To have a hunch
 • To sense something
 • To guess correctly
 • To figure out

Sonuç:

“Leb Demeden Leblebiyi Anlamak” deyimi, bir kişinin bir şeyi açıkça söylenmeden anlama yeteneğini ifade eden yaygın bir Türk deyimidir. Deyimin İngilizcede tam bir karşılığı yoktur, ancak benzer anlamlara gelen bazı deyimler vardır. Deyim, genellikle bir kişinin zekasını, sezgisini veya bir konudaki derin bilgisini vurgulamak için kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi