Lecanomancy ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Lecanomancy" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Lecanomancy" ne demek?

 1. Nesne bakısı

Lecanomancy nedir? İlişkili sözcükler

 • Içlemsel Nesne: Bir düzgün deyimin içlemi olabilen nitelik ya da kavram.|| Günümüz mantığındaiçlemsel nesne şöyle de tanımlanır: a (ad içlemi) türünden içlemsel bir nesne, tamdurumlar kümesinden evrene yapılan bir izerge; p(önerme içlemi) türünden içlemsel bir nesne, tamdurumlar kümesinden doğruluk değerleri kümesine yapılan bir izerge; (…) türünden içlemsel bir nesne de (…) türündeniçlemsel nesnelerden oluşan sıralanmış diziler kümesini devamı...
 • Nekre: Beklenmedik hoş ve şaşırtıcı sözler söyleyen, güldürücü hikâye anlatan (kimse), nükteci Örnek: Nekre ve zarif, iyi bir hatipti. F. R. Atay Bk. belirtisiz nesne Bk. belirsiz nesne devamı...
 • Ole Server: Nesne bağŸlantısı ve gömme için nesne oluşŸturup gönderebilen proğŸram devamı...
 • Object Oriented Programming Language: Nesne odaklı programlama dili, bilgi ve bilgiyi yöneten prosedürlerin bir nesne olarak inşŸa edildiğŸi proğŸramlama dili devamı...
 • öznelik In Hali: -in halinde bulunan isim, bir fiil cümlesinde yer aldığı takdirde özne veya nesne durumuna geçeceğine göre ÖZNELİK -İN HALİ veya NES-NELİK -İN. HALİ ( G. objectif ) adını alır: Birinin malının kayboluşu = Biri ( özne ) malını ( nesne ) kaybetti. devamı...
 • Mefulü Sarih: Bk. belirtili nesne Bk. belirtisiz nesne devamı...
 • Fetiş: İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, put. Uğurlu sayılan şey. devamı...
 • Arşın Malı Kantar Ile Satılmaz: Bir nesne için kullanılan ölçü, niteliği ayrı olan başka bir nesne için kullanılamaz. devamı...
 • Kaim şey: Yedek, yedek nesne, yerine geçen nesne (Surrogat, Ersatz). devamı...
 • Totem: İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne, ongun. Bir insan topluluğunun ya da tek bir kişinin gizemsel ve büyüsel duygularla devamı...

Lecanomancy ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.