led to believe sözlük anlamı nedir?

Sözlükte led to believe kelimesinin manası:

  1. -olduğŸuna inanmasına neden oldu, o ikna olmuşŸtu, -in doğŸru olduğŸunu düşŸünmesine neden oldu

led to believe ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları