Leff ü Neşr ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Leff ü Neşr" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Leff ü Neşr" ne demek?

 1. Edb: Bir yazı veya şiirde söz simetrisi yapma san’atıdır. Önce iki veya daha fazla kelimeyi sıralamak, sonra da onlarla alakalı şeyleri söylemek. İki çeşidi vardır;1- Leff ü Neşr-i Müretteb (Düzenli leff ü neşir) : Birinci cümlede sıralanan kelimelerle ikinci cümlede söylenen kelimelerin aynı sırayı takib etmesidir. Misal:(Bu karışık mevcudat, dar-ı faniden dar-ı bekaya akıp gidiyor. Elbette nasıl ki; hayır, lezzet, ışık, güzellik, iman gibi şeyler Cennet’e akar. Öyle de: Şer, elem, karanlık, çirkinlik, küfür gibi zararlı maddeler Cehennem’e yağar. Ve bu mütemadiyen çalkanan kainatın selleri o iki havuza girer, durur)2- Leff ü Neşr-i gayr-i Müretteb (Düzensiz leff ü neşir) : Birinci cümlede söylenen şeylerle, ikinci cümlede söylenen şeylerin ters olarak sıralanmasıdır. Misal:(Cevr-i dilber, ta’n-ı düşman, suz-i firkat, za’f-dil Dürlü dürlü dert için halketmiş Allah’ım beni.)Avni (Fatih)

Leff ü Neşr nedir? İlişkili sözcükler

 • Sağrı Kanadı: Etçilde, koyunda, keçide ve domuzda birinci, atgillerde ve sığırlarda birinci ve ikinci sakral omurların processus transvesus’larının genişleyerek meydana getirdikleri kanat biçimindeki çıkıntı, ala sakralis. Etçilde, koyunda, keçide ve domuzda birinci, devamı...
 • Alt örnekleme: (örnek.) 1) Çok aşamalı örneklemede, ikinci aşama birimlerinin birinci aşama birimlerinden seçildiği durum. 2) Çok-evreli örneklemede, ikinci evrede birinci evreden örneklem seçme süreci. devamı...
 • Leffüneşir: Birkaç adı bir sözün başında söyledikten sonra bunların sıfat veya fiillerini daha aşağıda sıralama. devamı...
 • Kutup Cisimcikleri: Dişilerde ovaryumda birinci ve ikinci mayoz bölünme sonucu az sitoplazmalı, polositus primarius adı verilen birinci kutup hücresiyle polositus sekundarius adı verilen ikinci kutup hücrelerinin oluşturduğu atretik hücreler, polosit. Coccidia ookistlerinde devamı...
 • Küfür: Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü Örnek: Neydi o kaba saba konuşmalar, o çirkin küfürler! A. İlhan Tanrı’nın varlığı ve birliği gibi dinin temellerinden sayılan inançları inkâr etme ve bu yolda söylenen söz. devamı...
 • Ne şamın şekeri Ne Arapın Zekeri: Yararı olsa bile istenmeyen kimseler için söylenen bir söz. devamı...
 • Ne şamın şekeri Ne Arapın Zekeri: Yararı olsa bile istenmeyen kimseler için söylenen bir söz. devamı...
 • Instance: Örnek, misal Kere, defa Misal devamı...
 • Pırıldaklı Göreç: Gökyüzünde aynı bölgenin farklı zamanlarda çekilmiş iki resmini karşılaştırmak için kullanılan özel bir aygıt. (bk. şekil P. 22) İki plaktan gelen ışık aynalardan yansıyarak aygıtın mikroskobuna varır. Işık yoluna, konan bir mandallı kanat gelen ışık yollarından birini kapatır. Mandal sağa sola sıraya döndürülürse, aynı yıldızın birinci ve ikinci plaktaki resimleri art arda görülür. Yıldız zamanla devamı...
 • Basamaklı Dizi: Bir seri ardarda işlevsel basamak veya işlem biriminden ,kısımlara ayırma kolonlarındaki gibi, oluşma hali. Basamaklar veya işlem birimleri o şekilde düzenlenir ki birinci işlem biriminde hasıl olan, buhar veya ısı gibi, ikinci işlem birimde kullanılır. devamı...

Leff ü Neşr ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.