Leffüneşir ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Leffüneşir" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Leffüneşir" ne demek?

 1. Birkaç adı bir sözün başında söyledikten sonra bunların sıfat veya fiillerini daha aşağıda sıralama.

Leffüneşir nedir? İlişkili sözcükler

 • Leff ü Neşr: Edb: Bir yazı veya şiirde söz simetrisi yapma san’atıdır. Önce iki veya daha fazla kelimeyi sıralamak, sonra da onlarla alakalı şeyleri söylemek. İki çeşidi vardır;1- Leff ü Neşr-i Müretteb (Düzenli leff ü neşir) : Birinci cümlede sıralanan kelimelerle ikinci cümlede söylenen kelimelerin aynı sırayı takib etmesidir. Misal:(Bu karışık mevcudat, dar-ı faniden dar-ı bekaya akıp gidiyor. devamı...
 • With That: Onu söyledikten sonra; onu yaptıktan sonra. devamı...
 • Factoring Company: Faktoring şŸirketi, borçları satın alan ve daha sonra bunları toplayan şŸirket devamı...
 • Polimorfizm: Çok biçimlilik (Yun. polys: çok; morphe: şekil) 1. Bir tür veya populasyon içinde farklı şekilli bireylerin bulunuşu. 2. Kendiliğinden alelik varyasyonlar gösterme ya da DNA restriksiyon modelinde değişiklik gösterme. devamı...
 • Rakipsiz: Daha üstünü, daha iyisi bulunamayan (kimse veya şey) Örnek: Bunlar mizah edebiyatımızın hâlâ rakipsiz romanlarıdır. Y. Z. Ortaç devamı...
 • Azlık çokluk Zarfları: Bir sıfatta, bir zarfta, bir oluş veya kılışta azlık çokluk gösteren, bunları azlık çokluk bakımından pekiştiren ve ne kadar? ne derece? sorularını karşılayan miktar ve derece bildiren zarflar: en, az, çok, eksik, fazla, daha, biraz seyrek vb. çok güzel (yer); en derin (göl); pek çok yürüdü; pek erken kalktı; daha hızlı koşmak; fazla konuşmak; biraz devamı...
 • Yükseltmek: Yükseğe çıkarmak, yukarı kaldırmak. Güçlendirmek, şiddetlendirmek. devamı...
 • Retina Otolizi: Ölümden sonra retinanın iç ve dış hücre tabakalarındaki birkaç çekirdeğin piknozisi ve fotoreseptör tabaka yoğunluğunun kaybıyla belirgin, ölümü takiben 30 dakika içerisinde başlayan, birkaç saat içerisinde belirginleşen ve retina dejenerasyonuyla karıştırılabilen ölüm sonrası değişim. devamı...
 • Değiştirgeç: Röle. Bir ya da birkaç araçtan ya da yayın dizgesinden, çeşitli biçimlerdeki dalgayı alan ve bunları başka bir biçimde bir ya da birkaç başka araç ya da yayın dizgesine veren devamı...
 • Mafil Yed: Fık: Bir terekenin taksimi yapılmadan varislerden biri veya birkaçı ölürse, bunların terekelerinden varislerine düşen kendi mikdarları. (Osmanlıca’da yazılışı: ma-fi-l yed) devamı...

Leffüneşir ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.