leğen çıkışı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte leğen çıkışı kelimesinin manası:

  1. Leğen boşluğunun arka çıkış bölgesi, apertura pelvis kaudalis.
  2. Tabanda oturak kemikleri, üstte 1., 2. ve 3. kuyruk omurları, yanlardan lig. sacrotuberale latum ve m. semimembranous'ların sınırlandırdığı doğum kanalının çıkışı, leğen boşluğunun arka çıkış bölgesi, apertura pelvis kaudalis.

leğen çıkışı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları