lenfangitis ülseroza sözlük anlamı nedir?

Sözlükte lenfangitis ülseroza kelimesinin manası:

  1. Corinebacterium pseudotuberculosis etkeniyle oluşan daha çok deride yüzlek lenf damarlarında apselerin oluşması ve bunların açılmasıyla yerinde ülserler bırakan atlara özgü kronik seyirli bir lenf damarlarının yangısı.

lenfangitis ülseroza ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları