lenfoid nedir

Lenfoid

Lenfoid, lenf dokusu ve lenfositleri içeren bir terimdir. Lenf dokusu, vücudun bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır ve lenfositler, bağışıklık sisteminin hücresel bileşenleridir. Lenfoid doku, vücudun çeşitli bölgelerinde bulunur ve lenf düğümleri, dalak, timüs ve kemik iliği gibi organları içerir.

Lenf Düğümleri

Lenf düğümleri, vücudun çeşitli bölgelerinde bulunan küçük, fasulye şeklindeki yapılardır. Lenf düğümleri, lenf sıvısını filtreler ve enfeksiyonlara karşı vücudu korur. Lenf düğümleri, lenfositler, makrofajlar ve dendritik hücreler gibi çeşitli hücre türlerini içerir. Lenfositler, bağışıklık sisteminin hücresel bileşenleridir ve makrofajlar ve dendritik hücreler, enfeksiyonlara karşı vücudu koruyan hücrelerdir.

Dalak

Dalak, sol üst karın bölgesinde bulunan büyük bir organdır. Dalak, lenf sıvısını filtreler ve enfeksiyonlara karşı vücudu korur. Dalak, lenfositler, makrofajlar ve dendritik hücreler gibi çeşitli hücre türlerini içerir. Lenfositler, bağışıklık sisteminin hücresel bileşenleridir ve makrofajlar ve dendritik hücreler, enfeksiyonlara karşı vücudu koruyan hücrelerdir.

Timüs

Timüs, göğüs boşluğunun ön kısmında bulunan bir organdır. Timüs, T lenfositlerinin olgunlaştığı yerdir. T lenfositleri, bağışıklık sisteminin hücresel bileşenlerinden biridir ve enfeksiyonlara karşı vücudu korur.

Kemik İliği

Kemik iliği, kemiklerin içinde bulunan bir doku türüdür. Kemik iliği, lenfositlerin, eritrositlerin ve trombositlerin üretildiği yerdir. Lenfositler, bağışıklık sisteminin hücresel bileşenlerinden biridir ve enfeksiyonlara karşı vücudu korur. Eritrositler, kırmızı kan hücreleridir ve oksijen taşırlar. Trombositler, kanın pıhtılaşmasını sağlar.

Lenfoid Dokunun İşlevleri

Lenfoid doku, vücudun bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır ve aşağıdaki işlevleri yerine getirir:

 • Enfeksiyonlara karşı vücudu korur.
 • Lenf sıvısını filtreler.
 • Lenfositleri üretir.
 • T lenfositlerinin olgunlaşmasını sağlar.
 • Eritrositleri ve trombositleri üretir.

Lenfoid Dokunun Hastalıkları

Lenfoid doku, çeşitli hastalıklara yakalanabilir. Bu hastalıklar arasında şunlar yer alır:

 • Lenfoma
 • Lösemi
 • Hodgkin hastalığı
 • Non-Hodgkin lenfoma
 • Kronik lenfositik lösemi
 • Akut lenfoblastik lösemi
 • Lenf düğümü iltihabı
 • Dalak büyümesi
 • Timüs büyümesi
 • Kemik iliği yetmezliği

Lenfoid Dokunun Tedavisi

Lenfoid dokunun hastalıklarının tedavisi, hastalığın türüne ve evresine göre değişir. Lenfoid dokunun hastalıklarının tedavisinde kullanılan yöntemler arasında şunlar yer alır:

 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • İmmünoterapi
 • Hedefli tedavi
 • Cerrahi tedavi
 • Kemik iliği nakli

Yayımlandı

kategorisi