Lenfosit ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Lenfosit" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Lenfosit" ne demek?

  1. Kanda, kemik iliğinde, lenfte bulunan, tek ve çok iri çekirdekli, küçük, renksiz bir kan hücresi.

  2. Genelde organizmanın yabancı proteinlere karşı korunmasında, doku ve organ nakillerinde doku uyşmazlığı ve ret olaylarında rol oynayan, kronik yangılarda ve ivegen enfeksiyonların iyileşme evresinde sayıları artan, sitoplazmalarında granül içermeyen kan, lenf ve lenfoid dokuda bulunan bağışık cevaba katılan bir akyuvar tipi. Hücresel bağışıklıkta rol alan T lenfositleri ve antikor oluşturarak humoral bağışıklıka görev alan iki tipi vardır. Lenfositlerin % 2’si dolaşımdaki kanda, büyük bir kısmı ise kan yapan organlarda ve bağ dokuda bulunur.

  3. Kanda, kemik iliğinde, lenfte bulunan, bağışıklık olaylarına giren, B lenfositler, T lenfositler ve doğal öldürücü hücreler (NK) olarak gruplandırılan, tek ve çok iri çekirdekli, küçük, renksiz kan hücresi.

Lenfosit nedir? İlişkili sözcükler

Lenfosit ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.