Lenfositik Lösemi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Lenfositik Lösemi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Lenfositik Lösemi" ne demek?

 1. Lenfoid dokuların aşırı aktivasyonu ve lenfosit veya lenfoblastların çoğalmasıyla belirgin lösemi, lenfojen lösemi, lenfoid lösemi, lenfatik lösemi.

Lenfositik Lösemi nedir? İlişkili sözcükler

 • Kronik Lenfositik Lösemi: Morfolojik olarak olgun, ancak biyolojik olarak olgunlaşmamış B lenfositlerin klonal bir popülasyonun üremesi ve hipogammaglobulinemiyle belirgin kronik proliferatif hastalık. devamı...
 • Alösemik Lösemi: Dokularda aşırı düzeylerde çoğalan lenfositlerin dolaşım kanında bulunmadığı lösemi biçimi, yalancı lösemi. devamı...
 • Amiyeloblastik Lösemi: Tümör hücrelerinin en az % 10’unda olgunlaşmanın promiyelosit devreye kadar ilerlediği, epistaksis, melana ve trombositopenik peteşiyel kanamalarla belirgin lösemi. devamı...
 • Lenfositik Plazmasitik Bağırsak Yangısı: Köpeklerde, daha az olarak da kedi ve atlarda, birbirini takiben ve yıllarca süren ishal, kusma, emilim bozukluğu, bağırsaktan plazma kaybı, villusların lamina propriasında, kriptler arasında ve zaman zaman submukozada yoğun lenfosit ve plazma hücre infiltrasyonuyla belirgin, immün aracılı nedenlerle oluşan hastalık. devamı...
 • Granülositik Lösemi: Kemik iliğinin miyeloid serisinden yani granülositlerden köken alan, şiddetli anemi, iştahsızlık, zayıflama, düşkünlük ve ateşle belirgin, seyrek rastlanan tümöral hastalık, miyeloblastik lösemi, miyeloid lökozis. devamı...
 • Kronik Miyelomonositik Lösemi: Köpeklerin anizokromi, anizositozis, poikilositozis ve tedaviye cevap vermeyen anemiyle belirgin, çoğunlukla beş yaşından büyük köpeklerde görülen lösemi çeşidi. İştahsızlık, uyuşukluk, kilo kaybı ve egzersiz toleransında azalma, mukozalarda solgunluk ve ağız boşluğunda ülserler dikkat çeker. devamı...
 • Lenfositik Paratiroit Yangısı: Paratiroit bezinde yaygın ve yoğun lenfosit infiltrasyonu, parenkim fibrozisiyle belirgin otoimmün bir hastalık. Köpeklerde hipoparatiroidizmin en önemli nedenlerinden biridir. devamı...
 • Idiopatik Lenfositik Uveitis: Nedeni bilinmeyen, kronik perivasküler lenfosit ve plazma hücre infiltrasyonlarıyla belirgin göz bebeği renkli iç zarının yangısı. Kedilerde genellikle toksoplazmozis ve kedi bağışıklık yetersizlik virüsünden kaynaklanır. devamı...
 • Lenfoid Lösemi: Lenfositik lösemi. devamı...
 • Miyeloblastik Lösemi: Granülositik lösemi. devamı...

Lenfositik Lösemi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.