Leptosefalus ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Leptosefalus" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Leptosefalus" ne demek?

 1. (Yun. leptos: ince; kephale: baş) Gelişmeleri 1-3 yıl süren, lâteral olarak yassılaşmış, saydam ve çok az pigmentli olan yılan balığı lârvası.

 2. Bazı balık gruplarında yaprak benzeri veya saydam şerit benzeri olan larvalar.

Leptosefalus nedir? İlişkili sözcükler

 • Kromatofor: Plazması pigment tanecikleriyle dolu, çokgen veya yıldız biçiminde, belirli uzunlukta veya kısalabilir uzantıları bulunan hücre. Pigment kapsayan organel. Pigment hücreleri sinir sisteminin ve hormonların kontrolü alanda canlının renginin değişmesini sağlar. devamı...
 • Ommatidyum: Böceklerde ve kabuklularda petek (mürekkep) gözü meydana getiren çok sayıdaki hücrelerin her biri. Dış yüzeyi saydam kutikuladan oluşmuş bir mercek kapsayan ve saydam pelte şeklinde geriye uzanan bir koni ya da uzantıdan (kristal koni) oluşur. Çevresinde pigment hücreleri vardır. Kaidesinde ışığa duyarlı pigment kapsayan fotoreseptör hücrelerinin oluşturduğu kadeh şeklinde bir retinula yer alır. devamı...
 • Dilcik: Buğdaygillerde, yaprak ayası ile yaprak kınının birbirinden ayrıldığı yerde bulunan sivri uçlu, küçük, saydam çıkıntı. Üflemeli çalgılarda, org borularında kamış, tahta veya metalden yassı parça. devamı...
 • Tomurcuk: Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap, çiçek veya yaprak verecek olan filiz. Çiçek açacak gonca Örnek: Birden yaban güllerinin dikenli dallarında tomurcuklar çatlıyor. A. İlhan Bitkilerde büyümeyi sağlayan, çiçek ve yaprak gibi devamı...
 • Leptoserkal: Macrouridae ailesi bireylerinde görülen kamçı veya yaprak benzeri kuyruk biçimi. devamı...
 • Akantomatöz Epulis: Köpek ve kedilerde alt veya üst çene diş etinde, gri-pembe renkte, sapsız veya parmak benzeri, bölgesel yayılma özelliği olan ve diş eti epitelinden köken alan tümör benzeri kitle. devamı...
 • Bant: Yapılış özelliğine göre sarma, yapıştırma vb. işlerde kullanılan düz, ensiz, yassı bağ, şerit, izole bant. Yara üzerine yapıştırılan özel olarak hazırlanmış ilaçlı küçük şerit. devamı...
 • Dubin Johnson Pigmenti: İnsanlarda ve Corriedale ırkı koyunlarda Dubin-Johnson sendromunda karaciğer parenkim hücrelerinde, yapısı tam olarak bilinmeyen, yaşlılık pigmenti veya melanin benzeri, kahverengi kaba tanecikli pigment. devamı...
 • Foliole: (Botanik) yaprakçık, küçük yaprak; küçük yaprak benzeri yapı devamı...
 • Duyu Kılları: Memeli hayvanlarda tek veya gruplar hâlinde bulunan, uzunca ve örtü kıllarından daha sert olan, dokunma organı olarak çalışan kıllar, pili taktiles. Memeli hayvanlarda tek veya gruplar h devamı...

Leptosefalus ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.