Lesitinaz Testi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Lesitinaz Testi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Lesitinaz Testi" ne demek?

 1. Yumurta sarısında bulunan lipoprotein komplekslerinin bakteriler tarafından oluşturulan lesitinaz ve fosfolipaz enzimleriyle hidrolize edilebilme durumunu belirlemek için yapılan test.

Lesitinaz Testi nedir? İlişkili sözcükler

 • Kazein Hidrolizasyonu Testi: Sütün proteinini oluşturan ve kolloidal karakterde bulunan kazeinin, bakterilerce sentezlenen, proteolitik ve hücre dışı bir enzim olan proteaz tarafından hidrolize edilebilme durumunu saptamak için kullanılan test. devamı...
 • Jelatin Hidrolizasyonu Testi: Mikroorganizmaların, jelatini hidrolize ederek jelatinaz enzimi üretme yeteneğini ölçmede kullanılan test. devamı...
 • Katalaz Testi: Bazı mikroorganizmalarca sentezlenen katalaz enzimini belirlemek amacıyla yapılan deney. Sütte akyuvar artışı ve stafilokokların olup olmadığını ortaya koyan test. devamı...
 • Oksidaz Testi: Mikroorganizmalar tarafından sentezlenen ve hücre içi olan oksidaz enziminin (sitokrom C oksidaz) varlığını ortaya koymada kullanılan test. devamı...
 • Kurbağa Testi: Kadının gebe olup olmadığını anlamak için, idrarının kurbağa karnına şırınga edilmesi yoluyla yapılan test. Kısraklarda gebelik tanısında kurbağalara muayene edilecek kısrağın kan serumundan enjekte edilerek gonadotropinlerin etkisinin ortaya çıkarılması esasına devamı...
 • Eliza Testi: Aids hastalığının tanısında kullanılan test. devamı...
 • Tutum Testi: Bir kimsenin ya da bir kümenin nelere ne derece değer verdiğini saptamaya yarayan test. devamı...
 • Nitrat Indirgenme Testi: Mikroorganizmaların nitratları indirgeme yeteneğini belirlemede kullanılan bir test. devamı...
 • Niyasin Testi: İnsan tipi tüberküloz etkenini (Mycobacterium tuberculosis) ayırmada kullanılan bir test. devamı...
 • Karbonhidrat Fermantasyon Testi: Mikroorganizmaların çeşitli özel karbonhidratları ayrıştırma yeteneklerini belirlemek amacıyla yapılan deneyler. devamı...

Lesitinaz Testi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.