Lesson Plan ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Lesson Plan" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Lesson Plan" ne demek?

 1. Ders planı, öğŸretilecek konuları ve ders saatlerini gösteren öğŸretmen tarafından düzenlenen plan

Lesson Plan nedir? İlişkili sözcükler

 • Ders Planı: Bir ya da birkaç ders saatında işlenecek konunun ana çizgilerini, bu konuya ilişkin deneyleri, tartışma sorularını, ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç ve gereçlerini içine alan ve önceden ilgili öğretmence hazırlanan plan. bk. günlük plan, ünite planı, yıllık plan. devamı...
 • örnek Ders: Ya bir öğretmen okulu öğrencisi, ya bir usta öğretmen ya da bir denetmen tarafından meslek yönünden yetişmeye, bilgi alış verişine ve bilimsel tartışmaya olanak hazırlamak için bir uygulama sınıfında ve öğretmen adayları ya da tecrübeli öğretmenler karşısında verilen ders. devamı...
 • öğretim Programı: Bir okulu bitirmek veya bir alanda uzmanlaşmak için okunması gereken ders ve konuları kapsayan plan, müfredat, ders programı, müfredat programı. 1-Bir okulu bitirmek ya da bir alanda uzmanlaşmak için okunması devamı...
 • Colombo Planı: ABD, İngiltere, Japonya ve diğer bazı gelişmiş ülkeler tarafından güney ve güneydoğudaki Batı yanlısı Asya ülkelerine iktisadi yardım sağlanmasını amaçlayan ve 1950 yılında Colombo’da hazırlanan plan. devamı...
 • Fenci: Fenle uğraşan kimse. Fen konularında ders veren öğretmen. devamı...
 • Dawes Planı: Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya’nın Müttefikler’e savaş tazıninatı ödemeye devam etmesine olanak vermek amacıyla 1924 yılında General C. G. Dawes’in başkanlığında hazırlanmış plan. Bu plan 1929 yılında yerini Young Planı’na bırakmıştır. krş. Young Planı devamı...
 • Lesson: Ders Paylama, azar İbret. devamı...
 • Lambaste A Plan: Bir planı ağŸır bir şŸekilde eleşŸtirmek, bir planı kınamak, bir tasarının aleyhinde olmak, bir planı doğŸru bulmadığŸını beyan etmek devamı...
 • Uygulama Dersi: Öğretmen adaylarınca verilen ve sonra ilgili öğretmen ya da öğretmenlerin de katılmasıyla değerlendirilen ders. bk. örnek ders. devamı...
 • Give A Lesson: Ders anlatmak, ders vermek devamı...

Lesson Plan ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.