Levator ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Levator" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Levator" ne demek?

 1. Kaldırıcı

 2. Kaldırıcı.Dgr.: anat. levator

 3. Anat

Levator nedir? İlişkili sözcükler

 • Muskulus Levator Labi Superyoris: Üst dudağı yukarı kaldıran kas. Üst dudağı yukarı kaldıran kas.Dgr.: anat. musculus levator labii superioris devamı...
 • Muskulus Levator Anguli Okuli Mediyalis: Üst göz kapağının orta kısmını yukarı kaldıran kas. Üst göz kapağının orta kısmını yukarı kaldıran kas.Dgr.: anat. musculus levator anguli oculi medialis devamı...
 • Muskulus Levator Nazolabialis: Üst dudağı kaldırmak ve burun deliğini genişletmekle görevli olan kas. Üst dudağı kaldırmak ve burun deliğini genişletmekle görevli olan kas.Dgr.: anat. musculus levator nasolabialis devamı...
 • Torus Levatoryus: Ostium pharyngeum tubae auditivae’nin altında bulunan, musculus levator veli palatini’nin çıktığı kabartı. Ostium pharyngeum tubae auditivae’nin altında bulunan, m. levator veli palatini’nin çıktığı kabartı.Dgr.: anat. torus levatorius devamı...
 • Muskulus Tarsalis Superiyor: Tarsus superior ile musculus levator palpebrae’nin kas-kiriş sınırı arasındaki düz kas. Tarsus superior ile m. levator palpebrae’nin kas-kiriş sınırı arasındaki düz kas.Dgr.: anat. musculus tarsalis superior devamı...
 • Erector: Kaldıran veya diken şey Anat bir uzvu kaldıran veya dik tutan kas. devamı...
 • Abolition: Kaldırılma, ilga abolitionist i herhangi bir şeyin kaldırılması taraftarı. Kaldırma, yürürlükten kaldırma, fesih, iptal, kaldırılma, yürürlükten kaldırılma, feshetme devamı...
 • Rafi: Kaldıran, yükselten, yücelten. Tanrı´nın adlarından biri. devamı...
 • Elevator: Asansör Yükselten veya kaldıran araç devamı...
 • Rearing: Yetiştirmek, büyütmek, kaldırmak, yukarı kaldırmak, dikmek, inşa etmek, şahlanmak, yükseltmek Kaldırma:V.Büyüt:Prep.Büyüterek devamı...

Levator ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.