Libationary ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Libationary" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Libationary" ne demek?

 1. Tanrıların şŸerefine dökülen şŸarapla ilgili, dökülen içkiye ait veya ilgili olan (tanrı şŸerefine, vs. için yapılan bağŸışŸ gibi)

Libationary nedir? İlişkili sözcükler

 • Müstarib: (Arab. dan) Araplaşmış. Aslen Arap olmadığı halde sonradan Araplaşmış olan. (Osmanlıca’da yazılışı: müsta’rib) devamı...
 • Olympian: Olimpos dağına veya tanrılarına ait Tanrısal devamı...
 • Mit: Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos. Efsaneleşen kavram veya kişi. devamı...
 • Libation: İçilen içkinin mabutların şerefine bir kısmının yere dökülmesi, bu nedenle dökülen içki Şaka içki, işret. devamı...
 • In Honor Of The Fallen: Ölenlerin onuruna, düşŸmüşŸ olanların şŸerefine, ölmüşŸ olan kimselerin şŸerefine (çoğŸunlukla bir muharebe sırasında) devamı...
 • Godship: Tanrılık, kutsallık, tanrı, kutsal olma; tanrı derecesi veya durumu; tanrı, tanrıça; (Mizah) tanrıya benzer kişŸiye istinaden kullanılan unvan devamı...
 • Destan: Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope. Bir kahramanlık hikâyesini veya bir olayı anlatan, koşma biçiminde, ölçüsü on bir hece olan halk devamı...
 • Creationist: YaratılışŸ teorisine inanan, Tanrı’nın İncil’de yazıldığŸı gibi dünyayı yarattığŸı inancına ait veya ilgili devamı...
 • Godward: Tanrıya yönelmişŸ olan, Tanrı tarafından yol gösterilen veya Tanrı’ya doğŸru yönlendirilmişŸ devamı...
 • Dichotomy: İkiye bölme Ay, Merkür veya Venüs kursunun yarısının ışıklı olması devamı...

Libationary ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.