Lignine Sulfonate ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Lignine Sulfonate" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Lignine Sulfonate" ne demek?

 1. Lignin sülfonat

Lignine Sulfonate nedir? İlişkili sözcükler

 • Alkyl Aryl Sulfonate: Alkil aril sülfonat devamı...
 • Asit Deterjan Lignin Tayini: Yem örneğinde bitki hücre duvarı bileşiklerinden lignin miktarının hesaplanması işlemi. devamı...
 • Indigo Karmen: Formülü C16H8N2Na2O8S2 olan klorat ve nitrat iyonlarının saptanmasında ve böbrek fonksiyonları deneylerinde boya olarak kullanılan suda çözünen koyu mavi toz bir madde.. Ayrıca disodyum 5,5′-indigotin disülfonat veya sodyum indigotin disülfonat olarak bilinir. devamı...
 • Asit Deterjan Lignin: Yemlerin sindirilebilirliği ve net enerji değerini belirlemede kullanılan, bitki hücre duvarında yer alan, asit deterjan solüsyonlarda çözünmeyen lignin, ADL. devamı...
 • Kimyasal Kanser Yapıcılar: İnsanlarda ya da hayvanlarda kansere sebep olan kimyasal maddeler. Etil metan sülfonat, dimetil sülfat, metan sülfonat, ß-propiolakton gibi bazı kimyasal maddeler direkt kansere sebep olurken, benzopiren, 2-naftilamin, dimetilnitrozamin, vinil klorid, aflatoksin gibi bazı maddeler ise dolaylı olarak, yani metabolitleri kansere sebep olur. Kimyasal karsinojenler. devamı...
 • Trikain: Trikain matenosülfonat h devamı...
 • Alkyl Benzene Sulphonate Determination: Alkil benzin sülfonat tayini devamı...
 • Dihydroergotamine: Dihidroergotamin, metansülfonat, migren başŸ ağŸrılarında ilaç olarak kullanılan şŸeffaf bir bileşŸim devamı...
 • Nötral Deterjan Lif: Hücre duvarı elemanlarının belirlenmesinde kullanılan, nötr deterjan çözeltilerde çözünmeyen, hemiselüloz, selüloz, lignin, kütin ve silikadan oluşan lifli maddeler, NDF. devamı...
 • Pelet Bağlayıcılar: Pelet yapımı sırasında yemleri bir arada tutan lignosülfonat, bolus alba, karboksimetilselüloz, polimetilokarbamit, melas ve kil gibi maddeler. devamı...

Lignine Sulfonate ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.