lim ne demek

Lim: Anlamı ve Kullanımı

İngilizce Anlamı:

“Lim” kelimesi İngilizcede bir uzuv veya dal anlamına gelir. Genellikle bir ağacın veya bitkinin dallarını veya bir hayvanın bacaklarını ifade etmek için kullanılır. Ayrıca, bir sınır veya sınır anlamına da gelebilir.

Türkçe Anlamı:

Türkçede “lim” kelimesi “dal” anlamına gelir. Bir ağacın veya bitkinin dallarını ifade etmek için kullanılır.

Kullanım Örnekleri:

İngilizce:

 • The tree has many long, slender limbs. (Ağacın birçok uzun, ince dalı var.)
 • The cat stretched out its limbs and yawned. (Kedi bacaklarını uzattı ve esnedi.)
 • The river forms the eastern limb of the border. (Nehir, sınırın doğu kolunu oluşturuyor.)

Türkçe:

 • Ağacın birçok uzun, ince dalı var.
 • Kedi bacaklarını uzattı ve esnedi.
 • Nehir, sınırın doğu kolunu oluşturuyor.

Lim ile İlgili Deyimler ve İfadeler:

İngilizce:

 • Out on a limb: Riskli bir durumda olmak.
 • To go out on a limb: Riskli bir şey yapmak.
 • To trim the limbs: Gereksiz veya ölü dalları kesmek.

Türkçe:

 • Dalından düşmek: Riskli bir durumda olmak.
 • Dalından çıkmak: Riskli bir şey yapmak.
 • Dallarını budamak: Gereksiz veya ölü dalları kesmek.

Lim ile İlgili Eş Anlamlı ve Zıt Anlamlı Kelimeler:

Eş Anlamlı Kelimeler:

 • Branch (dal)
 • Limb (uzuv)
 • Arm (kol)
 • Leg (bacak)

Zıt Anlamlı Kelimeler:

 • Trunk (gövde)
 • Root (kök)
 • Leaf (yaprak)

Lim ile İlgili Örnek Cümleler:

İngilizce:

 • The tree’s limbs were swaying in the wind. (Ağacın dalları rüzgarda sallanıyordu.)
 • The animal stretched out its limbs and basked in the sun. (Hayvan bacaklarını uzattı ve güneşin tadını çıkardı.)
 • The river forms the northern limb of the boundary. (Nehir, sınırın kuzey kolunu oluşturuyor.)

Türkçe:

 • Ağacın dalları rüzgarda sallanıyordu.
 • Hayvan bacaklarını uzattı ve güneşin tadını çıkardı.
 • Nehir, sınırın kuzey kolunu oluşturuyor.

Sonuç:

“Lim” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Bir uzuv, dal veya sınır anlamına gelir. Çeşitli deyim ve ifadelerde kullanılır ve eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeleri vardır.


Yayımlandı

kategorisi