Limmı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Limmı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Limmı" ne demek?

 1. (limmiye – lümmi) (Niçin manasındaki “lime” den) Aleni. Açık. (Osmanlıca’da yazılışı: limmî)

Limmı nedir? İlişkili sözcükler

 • Bürhanı Limmı: Kanunlardan hadiselerine, sebeblerden neticelerine ve müessirden esere olan istidlal. Yani eseri meydana getirenden esere olan delil. Kabli delil. Ateşin dumana delil olması gibi.(Kelime-i şehadetin iki kelamı birbirine şahiddir. Birincisi ikincisine bürhan-ı limmidir, ikincisi birincisine bürhan-ı innidir. M.) (Bak: Limmi) (Osmanlıca’da yazılışı: bürhan-ı limmî) devamı...
 • In Rags: Lime lime, paçavra gibi, üstü başı perişan devamı...
 • Tevilat: (Te’vil. C.) Te’viller. Zahiren yakın mana ve delil nakletmek sebebiyle başka mana vermeler. (Osmanlıca’da yazılışı: te’vilât) devamı...
 • Nüshai Suğra: Küçük sahife, küçük nüsha. Küçük mana ifade eden, küçük mahluk, alemin küçük bir nüshası manasında insan. (Osmanlıca’da yazılışı: nüsha-i suğra) devamı...
 • ökçe: Ayakkabı altının topuğa rastlayan yüksek bölümü, topuk Örnek: Ökçesi yenmiş ayakkabıların üstünde çamurlu paçaları lime lime sarkıyordu. Ö. Seyfettin Topuğun arka bölümü. Saban demirinin geçtiği ağaç parçası. devamı...
 • Parça Parça: Parçalanmış bir durumda, lime lime Örnek: Hepsinin tıraşları uzamış, esvapları parça parça idi. Ö. Seyfettin Azar azar, bölüm bölüm Örnek: Denize parça parça dökülmüş kayaların kenarından bir çakıl yol, geniş meydanlığa varırdı. S. F. Abasıyanık devamı...
 • Tahakkümı: Manasız iddia. Delilsiz, isbatsız haklılık dava etmek, Manasız mücerred dava. (Osmanlıca’da yazılışı: tahakkümî) devamı...
 • Ragged: Yırtık pırtık, lime lime, kırpık kırpık, pütürlü, düzensiz, pejmürde, bakımsız, dağınık, karman çorman, olmamış, eksik, cırlak, kulağı tırmalayan Pürüzlü, karışık düzensiz devamı...
 • Ragged: Yırtık pırtık, lime lime, kırpık kırpık, pütürlü, düzensiz, pejmürde, bakımsız, dağınık, karman çorman, olmamış, eksik, cırlak, kulağı tırmalayan Pürüzlü, karışık düzensiz devamı...
 • Be In Tatters: Lime lime olmak, yırtık pırtık olmak. (ad, şŸöhretb.) mahvolmak. devamı...

Limmı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.