Lipit ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Lipit" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Lipit" ne demek?

 1. Hayvan ve bitki dokularının eter, benzin, kloroform vb. yağ çözücülerinde eriyen bölümü.

 2. Yağ

 3. Protoplazmanın alkol ve eterde çözünen ve suda çözünmeyen bileşenler, yağ ve lipoitler için bir terim.

 4. Başlıca karbon ve hidrojen atomlarından oluşan, suda çözünmeyen ancak eter, kloroform ve aseton gibi organik çözücülerde çözünebilen organik maddeler.

 5. Alkol, eter, kloroform, benzen gibi organik çözücülerde çözünen, suda çözünmeyen yağ veya yağa benzer maddelerle karakterize olan heterojen bir grup.

Lipit nedir? İlişkili sözcükler

 • Lipit: Hayvan ve bitki dokularının eter, benzin, kloroform vb. yağ çözücülerinde eriyen bölümü. Yağ devamı...
 • Ham Yağ: Bitki ve hayvan dokularında bulunan, suda çözünmeyen, eter, kloroform ve benzen gibi organik eriticilerde çözünebilen, mum, klorofil, yağ asidi ve yağda eriyen vitaminler gibi karmaşık kimyasal yapıda bulunan, yağımsı görünüşleriyle belirgin, havadan kolayca oksijen aldıklarından acılaşan ve bu nedenle birlikte oldukları diğer değerli besin maddelerinin tahrip olmasını hızlandırabilen yağ ve yağ benzeri organik bileşikler, eter devamı...
 • Benzhidrol: Formülü (C6H5)2CHOH olan, iğne şeklinde renksiz kristallere sahip suda az, alkol, eter, kloroform ve karbon disülfürde çok çözünen organik bir madde. devamı...
 • Biyoalletrin: Sıvı, suda pratik olarak çözünmeyen, aseton, kloroform, etil alkol, diklorometan, etil asetat gibi çözücülerde kolay çözünen, ışık ve ısıya duyarlı, hızlı temas zehri olarak etkiyen bir madde. devamı...
 • Bileşik Lipit: Protein, karbohidrat ya da kükürt, azot gibi elementlerle bileşik teşkil eden lipitler. Yağ asidi ve alkol dışında fosfat, kolin, etonalamin, şeker gibi moleküleri de içeren lipit. devamı...
 • Yağda çözünen Vitaminler: Organik çözücülerde çözünen, suda çözünmeyen A, D, E, K vitamini gibi vitaminler. Yağ içinde çözünen ve diyetle alınan yağlarla birlikte emilime uğrayan, normal olarak idrarla atılmayan ve vücutta orta derecede devamı...
 • Hidrofob: (Yun. hydor: su; phobos: korku) Bir bileşiğin, suyla yeterince reaksiyona girmeyen, suda az çözünen ya da hiç çözünmeyen grubu. Aralarından suyu çıkarıp topluluklar oluştururlar. Polar olmayan grup, kutupsuz grup. Su devamı...
 • Terebentin Sakızı: Canlı çam ağaçlarından elde edilen alkol, eter, kloroform ve donar asetik asitte çözünebilen, yanıcı, yapışkan, reçine ve terebantin yağı karışımı, koyu ağdalı bir sıvı. devamı...
 • Kannabidiol: Esrarın bileşiminde bulunan hayal gördürücü etkiye sahip etken madde. Formülü C21H30O2 olan, Cannabis satival, Mora ceae bitkisinden (kenevir) elde edilen, suda çözünmeyen, etanol, metanol, kloroform, benzen, eter, perol eterinde çözünen, devamı...
 • Indantren: Formülü C28H14O4N olan, koyu mavi renkli suda ve organik çözücülerde çözünmeyen toz halinde katı madde. Pamuklu ve ipekli kumaşları boyamada kullanılan yat boyalarının genel adı. Antrakinondan türeyen küp boyar maddelerinin devamı...

Lipit ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.