lipit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte lipit kelimesinin manası:

  1. Hayvan ve bitki dokularının eter, benzin, kloroform vb. yağ çözücülerinde eriyen bölümü.
  2. Yağ
  3. Protoplazmanın alkol ve eterde çözünen ve suda çözünmeyen bileşenler, yağ ve lipoitler için bir terim.
  4. Başlıca karbon ve hidrojen atomlarından oluşan, suda çözünmeyen ancak eter, kloroform ve aseton gibi organik çözücülerde çözünebilen organik maddeler.
  5. Alkol, eter, kloroform, benzen gibi organik çözücülerde çözünen, suda çözünmeyen yağ veya yağa benzer maddelerle karakterize olan heterojen bir grup.

lipit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları