litter sözlük anlamı nedir?

Sözlükte litter kelimesinin manası:

  1. Döküntü, çerçöp yığıntısı
  2. İntizamsızlık, karışıklık
  3. Kedi veya köpek gibi hayvanın bir defada doğurduğu yavrular
  4. Tahtırevan
  5. Sedye
  6. Hayvanları yatırmak için serilen saman veya kuru ot
  7. Karmakarışık etmek
  8. Doğurmak, bilhassa birden çok yavru doğurmak
  9. Ahırda hayvanın altına yataklık ot sermek

litter ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları