Locally Isomorphic ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Locally Isomorphic" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Locally Isomorphic" ne demek?

 1. Yerel izomorfik

Locally Isomorphic nedir? İlişkili sözcükler

 • Locally Isomorphic: Yerel izomorfik devamı...
 • Eşbiçimli: Biçim ya da yapı bakımından birbirinin benzeri ya da aynısı olan, izomorfik. devamı...
 • Eş Biçimli: Biçim, yapı bakımından birbirinin benzeri veya aynısı olan, izomorfik. devamı...
 • Sınırdaki Ekstremum: Sınırdaki bir noktada elde edilen yerel maksimum veya yerel minimum değeri. devamı...
 • Akçalı Denkleşme: Yerel özerklik ilkesinin ve genel olarak yerel yönetimlerin yeryüzünde güçlenmesinden sonra ortaya atılan ve bu yönetim birimlerinin, kendilerine bırakılmış kamu görevlerini gereği gibi yerine getirmelerine yetecek ölçüde gelir kaynaklarına kavuşturulması amacıyla devletle yerel yönetimler arasında görev ve gelir bölüşümünü adaletli kurallara bağlamayı içeren siyasa bilimi ilkesi. devamı...
 • özeksiz Yönetim: Yerel işlerin, merkeze sorulmadan yerel orunlarca yürütüldüğü yönetim. devamı...
 • Subdural Apse: Duramaterin altında oluşan etrafı sınırlı, yerel irin birikimi. Genellikle paranazal sinüslerden yerel penetrasyonların sonucu olarak biçimlenir. devamı...
 • Dairesel Infiltrasyon Anestezisi: Vücudun herhangi bir bölgesine, yerel anestezik maddenin halka tarzında enjekte edilmesi biçiminde uygulanan yerel anestezi tekniği. devamı...
 • Local Flow: Yerel akın devamı...
 • Local Network: Yerel ağ devamı...

Locally Isomorphic ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.