loçka ne demek

Loçka Nedir?

Loçka, bir geminin hızını ölçmek için kullanılan bir cihazdır. Geminin hızını ölçmek için, loçka suyun içine atılır ve geminin hareketine göre suyun içinde hareket eder. Loçkanın ucunda bulunan pervane, suyun içinde döner ve bu dönüş hızı geminin hızına göre değişir. Loçkanın gövdesinde bulunan gösterge, pervanenin dönüş hızını ölçerek geminin hızını gösterir.

Loçkanın Tarihi

Loçkanın ilk olarak ne zaman kullanıldığı bilinmemekle birlikte, antik çağlardan beri kullanıldığı düşünülmektedir. İlk loçkalar, geminin hızını ölçmek için kullanılan basit bir tahta parçasıydı. Bu tahta parçası, geminin kıç tarafına bağlanır ve suyun içinde sürüklenirdi. Tahta parçasının üzerindeki işaretler, geminin hızını gösterirdi.

  1. yüzyılda, İtalyan bilim adamı Leonardo da Vinci, daha gelişmiş bir loçka tasarladı. Da Vinci’nin loçkası, geminin hızını daha doğru bir şekilde ölçmek için bir pervane kullanıyordu. Bu loçka, daha sonraki loçkaların temelini oluşturdu.

  2. yüzyılda, loçkalar daha da geliştirildi ve daha doğru hale getirildi. Bu loçkalar, geminin hızını ölçmek için elektrik veya elektronik sistemler kullanıyordu.

Loçkanın Çeşitleri

Günümüzde, çeşitli türlerde loçkalar bulunmaktadır. Bu loçkalar, çalışma prensiplerine ve kullanım amaçlarına göre sınıflandırılabilir.

  • Mekanik loçkalar: Mekanik loçkalar, geminin hızını ölçmek için mekanik bir sistem kullanır. Bu loçkalar, geminin kıç tarafına bağlanır ve suyun içinde sürüklenir. Loçkanın ucunda bulunan pervane, suyun içinde döner ve bu dönüş hızı geminin hızına göre değişir. Loçkanın gövdesinde bulunan gösterge, pervanenin dönüş hızını ölçerek geminin hızını gösterir.
  • Elektrikli loçkalar: Elektrikli loçkalar, geminin hızını ölçmek için elektriksel bir sistem kullanır. Bu loçkalar, geminin gövdesine monte edilir ve suyun içine uzanır. Loçkanın ucunda bulunan sensör, suyun hızını ölçer ve bu bilgiyi elektriksel bir sinyale dönüştürür. Bu sinyal, loçkanın göstergesine iletilir ve geminin hızı gösterilir.
  • Elektronik loçkalar: Elektronik loçkalar, geminin hızını ölçmek için elektronik bir sistem kullanır. Bu loçkalar, elektrikli loçkalara benzer şekilde çalışır, ancak daha gelişmiş bir teknoloji kullanır. Elektronik loçkalar, geminin hızını daha doğru bir şekilde ölçebilir ve ayrıca geminin seyir verilerini kaydedebilir.

Loçkanın Kullanım Alanları

Loçkalar, çeşitli amaçlarla kullanılır. Bu amaçlar şunlardır:

  • Geminin hızını ölçmek: Loçkalar, geminin hızını ölçmek için kullanılır. Bu bilgi, geminin seyir planını yapmak, yakıt tüketimini hesaplamak ve güvenli bir şekilde seyir yapmak için kullanılır.
  • Seyir verilerini kaydetmek: Elektronik loçkalar, geminin seyir verilerini kaydedebilir. Bu veriler, geminin rotasını, hızını, seyir süresini ve diğer bilgileri içerir. Bu veriler, geminin seyir geçmişini takip etmek ve gelecekteki seyir planlarını yapmak için kullanılır.
  • Güvenli bir şekilde seyir yapmak: Loçkalar, güvenli bir şekilde seyir yapmak için kullanılır. Loçkalar, geminin hızını ölçerek, geminin diğer gemilerle veya engellerle çarpışmasını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, loçkalar, geminin seyir verilerini kaydederek, geminin seyir geçmişini takip etmeyi ve gelecekteki seyir planlarını yapmayı sağlar.

Loçkanın Önemi

Loçkalar, gemilerin güvenli ve verimli bir şekilde seyir yapması için önemli bir araçtır. Loçkalar, geminin hızını ölçerek, geminin diğer gemilerle veya engellerle çarpışmasını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, loçkalar, geminin seyir verilerini kaydederek, geminin seyir geçmişini takip etmeyi ve gelecekteki seyir planlarını yapmayı sağlar.


Yayımlandı

kategorisi