loda sözlük anlamı nedir?

Sözlükte loda kelimesinin manası:

  1. Küme, yığın.
  2. Demet.
  3. Taneli veya tanesiz saman yığını.
  4. Üzeri toprak veya otla örtülmüş saman yığını.

loda ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları