Logarithmically ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Logarithmically" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Logarithmically" ne demek?

 1. Logaritma ile, logaritma yardımı ile (Matematik)

Logarithmically nedir? İlişkili sözcükler

 • Logarithm: Logaritma devamı...
 • Inverse Logarithm: Ters logaritma devamı...
 • Common Logarithm: Bayağı logaritma devamı...
 • Napierian Logarithm: Napier logaritması devamı...
 • Logarithm To The Base Two: İki tabanina göre logaritma devamı...
 • Logaritma: Büyük çarpmaları, bölmeleri, kök ve kuvvet alışlarını yapabilmek için bulunan bir yol; biri geometrik, öbürü aritmetik olarak kurulan iki sayı dizisinden aritmetik olanın her sayısı, karşılaştığı geometrik sayının logaritmasıdır. Bir devamı...
 • Ph: Bir litre sıvıdaki hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması.pH 7 den düşük çözeltiler asidik,pH 7 olanlar nötr,pH 14’e kadar olanlar ise bazik çözeltiler olarak adlandırılır. Hidrojen,Yükünleri etkinliklerinin eksi logaritması olarak gösterilen devamı...
 • PKb: [pKb] Baz ayrışma sabitinin (-)logaritması. Bir bazdan hidroksil iyonu ayrılması denge sabitinin negatif logaritması. devamı...
 • Log Işareti: Logaritmalar içinLog işaretini 1624 yılında Alman matematikçisi ve astronomu J. Kepler ve 1632 yılında italyan matematikçisi B. Kavalieri önermişlerdir. devamı...
 • Log Işareti: Logaritmalar içinLog işaretini 1624 yılında Alman matematikçisi ve astronomu J. Kepler ve 1632 yılında italyan matematikçisi B. Kavalieri önermişlerdir. devamı...

Logarithmically ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.