Lökom ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Lökom" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Lökom" ne demek?

 1. Korneanın yüzlek ve derin katmanlarında yangısal infiltrasyon ve skatrizasyonların organizasyonlarına ilişkin biçimlenen renk değişiklikleriyle belirgin lekeler.

Lökom nedir? İlişkili sözcükler

 • Kornea Lekeleri: Kornea yüzlek veya derin katmanlarında yangısel infiltrasyon ve sikatrizasyonların organizasyonlarına ilişkin biçimlenen sınırlı renk değişiklikleriyle belirgin lekeler. devamı...
 • Amfizemli Mide Yangısı: Clostridium perfringens’e bağlı olarak biçimlenen mide duvarının gaz oluşumuyla belirgin yangısı. devamı...
 • Iktiyozis: Derinin kuru, yangısız, balık derisine bezer tarzda kalın ve boynuzlaşmış görünümüyle belirgin yaygın veya yerel, katmanlar h devamı...
 • Urakus Yangısı: Kalıcı urakus sonucu biçimlenen tek başına veya göbek kordonuyla birlikte biçimlenen urakus yangısı, urakitis. Genellikle idrar torbası yangısı ve urakus apsesiyle sonuçlanır. devamı...
 • Yumurta Kanalı Yangısı: Yumurta yollarının çoğunlukla çift taraflı yangısı, salpingitis. Enfeksiyonların çoğu döl yatağından yayılır En alt düzeyde yangısal değişimler bile epitel hücreleri kolaylıkla dökülür veya silyumları kaybeder. Kronik yangılarda mukoza tümüyle yıkımlanır ve bağ doku artışı ve hücresel infiltrasyon lümende tıkanmaya yol açar. devamı...
 • Kedilerin Eozinofilik Keratitisi: Kedilerde immün aracılı nedenlerle biçimlenen yaygın eoziofil infiltrasyonuyla belirgin kornea yangısı. Irk, yaş ve cins duyarlılığı yoktur, eozinofilik keratitisi. devamı...
 • Arteryovenöz Fistül: Doğuştan veya fiziksel travma, yakın yerleşimli damarları tutan yangısal nekroz, neoplastik infiltrasyon veya arteryel bir anevrizmanın venaya açılması gibi kazanılmış nedenlerle, atardamar ve toplardamar arasında oluşan bağlantı veya kanal. En çok bacaklarda dalgalanma gösteren şişkinlikler biçiminde görülür. devamı...
 • Atipik Akciğer Yangısı: Akut yangı hücrelerinin görülmediği, eozinofil lökositlerin, ödem sıvısının veya hıyalin zarların varlığıyla belirgin akciğer yangısı. Hayvanlarda en belirgin olarak sığırların atipik interstisyel pnömonilerinde görülür. devamı...
 • Komşu Ekmeği Komşuya Borçtur: Komşunuz size bir ikramda bulunur, bir şey armağan ederse siz de ona ikramda bulunmalı, armağan vermelisiniz. devamı...
 • Löfflersendromu: İnsanlarda ascarit larvalarının göçleri esnasında oluşan akciğerlerde kanama ve yangısal odakların oluşumu, solunum güçlüğü, hafif ateş ve öksürükle belirgin sendrom. devamı...

Lökom ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.