lökopeni sözlük anlamı nedir?

Sözlükte lökopeni kelimesinin manası:

  1. Akyuvar azlığı
  2. Dolaşan kanda lökosit sayısının ani düşmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık.
  3. Dolaşım kanındaki akyuvarların sayıca aşırı derecede azalması, alöki. Özellikle viral ve kimi bakteriyel hastalıklarda, radyasyon ve eğrelti otu zehirlenmelerinde önemli bir bulgudur.
  4. Kanda lökosit sayısında azalma.

lökopeni ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları