lower sözlük anlamı nedir?

Sözlükte lower kelimesinin manası:

  1. Surat asmak, somurtmak, karartmak, indirmek, düşürmek, küçültmek, küçük düşürmek, alçaltmak
  2. İndirmek
  3. Azaltmak, eksiltmek, tenzil etmek
  4. Zayıflatmak
  5. Alçaltmak, rezil etmek
  6. Müz
  7. Daha aşağı
  8. Daha alçak

lower ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları