lupus eritematozus deneyi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte lupus eritematozus deneyi kelimesinin manası:

  1. Şüpheli hayvanın pıhtılaşmış kanı veya kemik iliği 37oC'de inkübe edildikten sonra, pıhtının santrafüj edilmesi ve santrafüjden hazırlanan yayma frotinin lupus eritomatozis hücresi yönünden incelenmesi esasına dayanan tanı yöntemi.

lupus eritematozus deneyi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları