Lütein ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Lütein" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Lütein" ne demek?

 1. Birçok bitkilerin çiçeklerinde ve yapraklarında, yeşil ve kahverengi alglerde, yumurta sarısında ve corpus luteum’da bulunan sarı karotenoit pigmenti.

 2. Sarı cisimde lütein hücreleri içinde bulunan sarı renkte bir pigment.

 3. Yeşil otlarda bulunan bir renk maddesi.

 4. Folikül hücrelerinde meydana gelen, birçok bitkilerin çiçeklerinde ve yapraklarında, yeşil ve kahverengi alglerde, yumurta sarısında bulunan, füme balıkta renk maddesi olarak kullanılabilen sarı renkli bir karetenoit pigment, E161(b).

Lütein nedir? İlişkili sözcükler

 • Hematokrom: (Yun. haima: kan; chroma: renk) Bazı kırmızı alglerde bulunan karotenoit pigment. Bazı kırmızı alglerde bulunan karetenoit pigment. devamı...
 • Fikokrom: (Yun. phykos: su yosunu; chroma: renk) Alglerde bulunan pigment için kullanılan genel terim. devamı...
 • Teka Lütein Hücresi: Teka internadan köken alan lüteal hücre, paralütein hücre. devamı...
 • Renk Gözesi: (karşılık: pigment gözesi, kromatofor), (Yun. khroma = renk, Yun.pherein=taşımak): İçinde renk maddesi taşıyan göze. Sempatik sinir sisteminin ya da hormonlarının ya da her ikisinin birlikte etkisi altında renk maddesi toplu veya dağınık halde tutularak deri renginde değişmeler meydana getirilebilir. devamı...
 • Lipokrom: (Yun. lipos: yağ; chroma: renk) Yağda ve yağ çözücülerde çözünen ve doğal olarak bitki ve hayvanlarda bulunan, sarıdan turuncu ve kırmızıya kadar değişen renklerde olabilen bir grup renk maddesi. Yumurta devamı...
 • Klorofil: Güneş ışığını soğurarak bitkilerde karbon özümlemesini sağlayan ve bitkilere yeşil renklerini veren madde Örnek: Yeşil alanların, parkların, koruların klorofili kirli havayı süzer, temizler. H. Taner (Yun. khloros: yeşil; phyllon: yaprak) Bitkilerde, alglerde ve kamçılılarda bulunan, ortasında magnezyum kapsayan porfirin halkasından oluşan, yan zincirleri farklıklorofillerde (klorofil a, b, c, d) farklı olan, kloroplâstların tilâkoit zarları üzerinde yerleşmiş, spektrumdaki kırmızı, devamı...
 • Rodopsin: (Yun. rhodon: gül; opsis: görme; erythros: kırmızı) Omurgasızlarda ve omurgalı retinasında çubuk hücrelerinde bulunan, ışığa duyarlı, en fazla 500 nm absorbsiyonlu, kırmızı mor pigment. Işığa maruz kalınca ayrışan, opsin proteini ve A vitaminin aldehitinden (retinal) oluşur. Görme purpuru, eritropsin. devamı...
 • Renk Hücresi: (Yun. chroma: renk; pherein: taşımak) Renk maddesi taşıyan hücre. Pigment hücresi. devamı...
 • Fikoksantin: (Yun. phykos: su yosunu; xsanthos: sarı) Bazı alglerde ve diyatomelerde bulunan sarı ya da kahverengimsi pigment. devamı...
 • Lökoplast: Bitki hücrelerinde veya bazı kamçılılarda sitoplazma içinde bulunan ve genellikle nişasta taneciğini oluşturan cisimcik. (Yun. leukos: ak; plastos: oluşmuş) Bitki hücrelerinde ya da bazı kamçılı bir hücrelilerde bulunan renksiz plâstitler. devamı...

Lütein ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.