Lüteom ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Lüteom" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Lüteom" ne demek?

 1. Sarı cisim hücrelerine benzeyen lüteinleşmiş hücrelerden köken alan, tek bir kitleden oluşan ve aşırı progesteron üretimiyle belirgin, sarı-esmer renkte iyicil tümör, lipit hücre tümörü. İnek, kısrak, köpek ve kedilerde ender olarak görülür.

 2. Gebeliğin son üç ayında yumurtalığın lütein hücrelerinin yumru oluşturacak tarzdaki hiperplazisi.

Lüteom nedir? İlişkili sözcükler

 • Endometriyum Hiperplazisi: Döl yatağı iç katındaki epitel hücrelerinin, dölyatağı bezlerinin sayı ve boyut yönünden artışı sonucu dölyatağı iç zarının kalınlaşması, kistik olmayan endometriyumun hiperplazisi. Endometriyumun yumurtalık hormonlarına karşı gösterdiği normal ancak abartılı bir cevap olması olasıdır. Sonraki dönemlerde kistik hiperplazi ve endometriyum yangısı biçimlenir. Kadınlarda prekanseröz bir lezyon olarak kabul edilmekle birlikte, evcil hayvanlarda bu durum söz devamı...
 • Sarı Cisim: Yumurta bırakımından sonra parçalanan folikülün değişerek meydana getirdiği genellikle sarı renkli yapı. İki yaşamlılarda (Amphibia) eşey hücrelerinin oluşumunda ve kış uykusu sırasında besin sağlamada görevli bir yapı. Korpus luteum. devamı...
 • Yumurtalık Yangısı: Piyometralı ineklerde korpus luteumun patlatılması, sığırlarda karın zarı tüberkülozu ve brusellozis gibi leğen bölgesindeki hastalıkların seyri sırasında ve ender olarak görülen yumurtalık dokusunda oluşan doku reaksiyonu, ovaritis, ooforitis. devamı...
 • Endometriyal Kap: Gebe kısrak döl yatağının, gebelik oluşan kornusunda koryonik hücrelerden köken alan ve histolojik olarak gebeliğin 25. günü civarında tespit edilebilen, gebeliğin özellikle 48-55’inci günlerinde bol miktarda Gebe Kısrak Serum Gonadotropinleri (PMSG, eCG) salgılayan yarı dairesel veya kadeh biçimindeki oluşumlar. devamı...
 • Germinal Inklüzyon Kisti: Yumurtalığı örten karın zarının yumurtalık içine girmesi sonucu oluşan, hormonal olarak etkisiz, kısraklarda nispeten sık görülen, ovulasyon sırasında veya yumurtalığın fiziksel yaralanmalarından kaynaklanan içi sıvı dolu kese. devamı...
 • Ikincil Sarı Cisim: Kısraklarda gebeliğin 40-130. günleri arasında salgılanan PMSG (eCG) etkisiyle, yumurtalıkda gelişen foliküllerin lutenleşmesi sonucu oluşan ve gebeliğin devamı için gerekli progesteronu salgılayan yardımcı sarı cisim, aksesör korpus luteum. devamı...
 • Creutzfeldt Jacop Hastalığı: İnsanlarda ender olarak görülen, sinir hücrelerinin süngerimsi dejenerasyonu, gliozis, amiloid plakların oluşumu ve elektroensefalogramda tipik değişimlerle belirgin bir prion protein hastalığı, Jacop hastalığı. devamı...
 • Ovaryum Gebeliği: Yumurtalık gebeliği. devamı...
 • Gonat Hiperplazisi: Cinsiyet bezlerinde normal hücre sayısının aşırı artımı, hücre sayısındaki artış nedeniyle gonadların büyümesi, yumurtalık veya er bezi hiperplazisi. devamı...
 • ölçekleme Kuralları: Ölçeklemede ölçeği oluşturacak tek tek sınarların ve bir bütün olarak ölçeğin uygunluğunu sağlamak üzere uyulması gereken, “ilgililik, ayırıcılık ve tüketicilik” gereklerinin yerine getirilmesini öngören kurallar. devamı...

Lüteom ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.