Lymph Ducts ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Lymph Ducts" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Lymph Ducts" ne demek?

 1. Lenf damarları

Lymph Ducts nedir? İlişkili sözcükler

 • Lenf Yumrusu: Lenf damarlarının yolu üzerinde bulunan, lenfi süzen ve mikroorganizmalardan arındıran yuvarlak veya oval biçimli yumru, lenf düğümü, limfonodus. Yapısında lenfosit, plazma hücreleri ve makrofajların yer aldığı lenf yumrusuna aferent lenf damarıyla gelen lenf sıvısı sırasıyla subkapsüler sinüs, intermediyer sinüs, sinüs medullaris ve oradan da organın hilusundan eferent lenf damarına geçerler. devamı...
 • Lenfangitis ülseroza: Corinebacterium pseudotuberculosis etkeniyle oluşan daha çok deride yüzlek lenf damarlarında apselerin oluşması ve bunların açılmasıyla yerinde ülserler bırakan atlara özgü kronik seyirli bir lenf damarlarının yangısı. devamı...
 • Kortikal Sinüs: Lenf bezinde kapsül altındaki, afferent lenf damarlarının açıldığı alan. devamı...
 • Lenf Düğümü: Lenf damarları boyunca bulunan ve lenfosit meydana getiren bir kapsülle çevrili küçük doku kümeleri. Lenf yumrusu. devamı...
 • Lenf Damarı: İçinde lenf bulunan damarlar. Lenf sıvısı denilen renksiz veya sarımtırak renkteki sıvıyı toplardamarlara taşıyan damar, vaz limfatikum.Dgr.: anat. vas lymphaticum devamı...
 • Lenfangitis Travmatika Akuta: Deri ve mukozalarda oluşan yaralanmalara bağlı olarak lenf damarlarına mikropların girmesi, oradan da gangliyonlara ve lenf yollarına enfeksiyonun yayılması. devamı...
 • Trunkus Intestinalis: Truncus jejunalis ve truncus colicus adlı lenf damarlarının birleşmesiyle oluşan lenf damarı. Truncus jejunalis ve truncus colicus adlı lenf damarlarının birleşmesiyle oluşan lenf damarı.Dgr.: anat. truncus intestinalis devamı...
 • Bancroft Kurdu: (Filaria bancrofti): Yuvarlak-kurtlar (Aschelminthes) sınıfının iplik-kurtları (Nematodes) takımından bir ilkel-kurt. Erginleri insanların lenf bezleri ve lenf damarlarında yaşar ve fil hastalığına sebep olur. Erkekleri 4, dişileri 10 cm. Doğururlar. Lârvaları insanlara Culex cinsinden kan emen sivri sineklerle taşınır. devamı...
 • Bancroft Solucanı: Yuvarlak solucanlar (Aschelminthes) sınıfının iplik solucanları (Nematodes) takımından, erginleri insanların lenf bezleri ve lenf damarlarında yaşayan ve fil hastalığına sebep olan, lârvaları, insanlara Culex cinsi kan emen sivrisineklerle taşınan, erkekleri 4 cm, dişileri 10 cm kadar büyüklükte olan, doğuran bir tür. devamı...
 • Lenfangitis: Lenf damarlarının yangısı. devamı...

Lymph Ducts ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.