M2 ne demek?

Türkçe sözlüklerde "M2" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "M2" ne demek?

 1. Geniş anlamda para sunumlarından birinin simgesi olup M1’e toplam vadeli mevduatın eklenmesiyle bulunan parasal büyüklük. Türkiye’de yabancı para cinsinden vadeli mevduatlar 2007 yılından itibarenM2 para tanımına katılmıştır.

M2 nedir? İlişkili sözcükler

 • M2y: Geniş anlamda para sunumlarından birinin simgesi olup M2’ye döviz tevdiat hesaplarının eklenmesiyle bulunan parasal büyüklük. Türkiye’de 2007 yılından itibaren vadesiz döviz tevdiat hesapları M1, vadeli döviz tevdiat hesapları M2 tanımı kapsamına alınmış veM2Y tanımı kaldırılmıştır. devamı...
 • Dışsatım Bağışıklığı: İş merkezleri Türkiye’de bulunmayanların başka ülkelere gönderilmek üzere Türkiye’den satın aldıkları ya da Türkiye’de yaptıkları malları Türkiye’de satmaksızın yabancı ülkelere gönderenlerin bu işlerden doğacak kazançlarının Türkiye’de elde edilmiş sayılmaması nedeniyle uygulanan bağışıklık. devamı...
 • Nakit Akım Oranı: Net dönem kârı ile amortisman toplamından nakit çıkışı gerektirmeyen toplam giderlerin çıkarılıp uzun vadeli borçlar ile kısa vadeli borçlar arasındaki farka bölünmesiyle hesaplanan ve işletmenin nakit rezevlerinin yabancı kaynakları karşılama gücünü gösteren oran. devamı...
 • Müteselsil Borç: Birden çok borçlunun, her birinin ayrı ayrı tamamından sorumlu bulundukları borç. Bir borç ilişkisinde birden fazla kişinin alacaklıya karşı her birinin borcun tamamından asıl borçlu sıfatıyla sorumlu olduğu borç. devamı...
 • çok Paralı Kredi: Birkaç ülkenin parası cinsinden tanımlanan veya sepet para birimine bağlanan ve geri ödemenin hangi para birimi cinsinden olacağını alacaklının belirlediği kredi. devamı...
 • A Tipi Yatırım Fonu: Ağırlıklı olarak hisse senetlerinden oluşan ve iç tüzüklerinde (esas sözleşmelerinde) asgari sınırları belirtilmek koşuluyla, portföy değerinin en az % 25’ini özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine bağlanmış olan uzun vadeli yatırım fonu. devamı...
 • Para Basımında Maden Değeri Eşitliği: Para basımında aynı değerli madeni kabullenen iki devlet parasında bulunan madenler değeri, oranı. devamı...
 • Muhasebe Riski: Bir firma bilânçosunda yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülüklerin, döviz kurlarındaki değişmeye bağlı olarak, ulusal para cinsinden değerlerinin muhasebe dönemleri içinde herhangi bir fiziki işlem olmaksızın değişme olasılığı. devamı...
 • Büyük Baştankara: Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, baştankaragiller (Paridae) familyasından, sırtı zeytin yeşili, karnı sarı renkte olup ortasında kara bir çizgi bulunan, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya’da ormanlarda yaşayan, Türkiye’nin her yerinde görülen yerli bir tür. Baştankara. devamı...
 • ışınımölçer: Bir kaynağın bütün dalga boylarındaki toplam ışınımını ölçen araç, bolometre. Işınım erkesini ısıl eşdeğeri cinsinden ölçmeye yarayan aygıt. devamı...

M2 ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.