maddi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte maddi kelimesinin manası:

  1. Madde ile ilgili, maddesel, manevi karşıtı
    Örnek: Devletin temel amaç ve görevleri ... insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Anayasa
  2. Maddeden oluşan.
  3. Nesnelerle ilgili olan.
  4. Mal, para, varlıkla ilgili olan.
  5. Paraya, mala çok önem veren (kimse).
  6. Maddesel.
  7. Özdeksel, nensel.

maddi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları