maduromikotik misetom sözlük anlamı nedir?

Sözlükte maduromikotik misetom kelimesinin manası:

  1. İnsan, at ve köpeklerde Madurella spp ve Petrellidium boydi mantarlarının neden olduğu, ayak tabanında nodüllerin ve irinli ülserlerin oluşumuyla belirgin krnik seyirli mantar hastalığı, maduromikozis, Madura ayağı. İlk kez Hindistanın Madura bölgesinde yalın ayak dolaşan insanlarda görülmüştür.

maduromikotik misetom ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları