mae sözlük anlamı nedir?

Sözlükte mae kelimesinin manası:

  1. (master of aeronautical engineering) i. Havacılık mühendisliğŸi yüksek lisansı, Havacılık mühendisliğŸi üzerine mezuniyetini müteakip bir yıl veya daha fazla çalışŸma yapanlara verilen ikinci derece; bu dereceye sahip kimse

mae ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları