mağrip sözlük anlamı nedir?

Sözlükte mağrip kelimesinin manası:

  1. Batı
    Örnek: Mağripten maşrıka dünyanın ucu / Sarrafı bilir altını, tuncu. Pir Sultan Abdal
  2. Afrika'nın, Mısır dışındaki kuzey ülkeleri.
  3. Kuzey Afrika kıyısında Mısır'ın batısında kalan ülkelerin topluca adı: Libya, Cezayir, Tunus, Fas.
  4. Batı.
  5. Akşam.

mağrip ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları