mahdut ne demek

Mahdut: Sınırlı, Kısıtlı

İngilizce Anlamı: Limited, Restricted

Türkçe Anlamı: Sınırlı, Kısıtlı

Kapsamlı Açıklama:

“Mahdut” kelimesi, bir şeyin sınırlandırılmış veya kısıtlanmış olduğu anlamına gelir. Hem fiziksel hem de soyut kavramları tanımlamak için kullanılabilir.

Fiziksel Sınırlamalar:

Fiziksel bağlamda, “mahdut” bir şeyin boyut, alan veya kapasite açısından sınırlı olduğu anlamına gelir. Örneğin:

 • Mahdut bir alan: Küçük veya dar bir alan
 • Mahdut bir kaynak: Sınırlı miktarda bulunan bir kaynak
 • Mahdut bir görüş açısı: Dar bir görüş alanı

Soyut Sınırlamalar:

Soyut bağlamda, “mahdut” bir şeyin erişim, haklar veya yetenekler açısından sınırlı olduğu anlamına gelir. Örneğin:

 • Mahdut bilgi: Sınırlı veya eksik bilgi
 • Mahdut yetki: Belirli eylemleri gerçekleştirme yetkisinin sınırlandırılması
 • Mahdut özgürlük: Belirli sınırlar veya kısıtlamalar dahilinde özgürlük

Mahdut Kelimesinin Kullanımı:

“Mahdut” kelimesi, çeşitli bağlamlarda kullanılabilir, bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Hukuk: Mahdut sorumluluk, sınırlı erişim
 • Ekonomi: Mahdut kaynaklar, sınırlı bütçe
 • Bilim: Mahdut deneysel veriler, sınırlı gözlemler
 • Eğitim: Mahdut öğrenme fırsatları, sınırlı müfredat
 • Günlük Yaşam: Mahdut zaman, sınırlı seçenekler

Mahdut Kelimesinin Eş Anlamları:

“Mahdut” kelimesinin eş anlamları şunları içerir:

 • Sınırlı
 • Kısıtlı
 • Dar
 • Küçük
 • Ekonomik
 • Yetersiz

Mahdut Kelimesinin Zıt Anlamları:

“Mahdut” kelimesinin zıt anlamları şunları içerir:

 • Sınırsız
 • Geniş
 • Kapsamlı
 • Yeterli
 • Bol

Örnek Cümleler:

 • Bu odanın alanı çok mahduddur.
 • Şirketin kaynakları maalesef mahduddur.
 • Bu konudaki bilgim oldukça mahduddur.
 • Öğrencilerin kütüphaneye erişimi mahduddur.
 • Zamanımız çok mahdut, bu yüzden acele etmeliyiz.

Sonuç:

“Mahdut” kelimesi, bir şeyin sınırlandırılmış veya kısıtlanmış olduğu anlamına gelir. Hem fiziksel hem de soyut kavramları tanımlamak için kullanılabilir ve çeşitli bağlamlarda yaygın olarak kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi