make sözlük anlamı nedir?

Sözlükte make kelimesinin manası:

  1. Yapılış, yapı, şekil, biçim
  2. Mamulât, marka
  3. Hasılat, randıman, verim
  4. Elek
  5. Yaratmak, yapmak, meydana getirmek, atamak
  6. Anlamak, kazanmak, düzeltmek, mecbur etmek, sağlamak, (yol)almak ,ulaşmak, erişmek, elek
  7. Yapmak, etmek, yaptırmak, sağlamak; elde etmek; varmak; ilişki kurmak

make ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları