makromolekül sözlük anlamı nedir?

Sözlükte makromolekül kelimesinin manası:

  1. İçinde genellikle pek çok kere tekrarlanan atom gruplarından meydana gelmiş bir veya birçok yapısal motif bulunan molekül.
  2. Bk. iriözdecik
  3. Proteinler, polisakkaritler, nükleik asitier gibi molekül ağırlığı birkaç bin Dalton'dan büyük organik moleküller.
  4. Karmaşık moleküllerin tekrarlanmasıyla oluşan büyük molekül.
  5. Çok sayıda monomer birimlerin veya yapı taşlarının bir araya gelmesiyle meydana gelen protein, nükleik asit, polisakkarit gibi biyopolimerler.
  6. Proteinler, polisakkaritler ve diğer doğal ve sentetik polimerlerde olduğu gibi birkaç binden milyonlara uzanan molekül ağırlığına sahip çok büyük polimerik zincir yapısına sahip bir molekül.

makromolekül ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları