makrosporofor sözlük anlamı nedir?

Sözlükte makrosporofor kelimesinin manası:

  1. (Yun. makros: büyük; sporos: tohum; pherein: taşımak) Bitkilerde dişi eşey organlarını taşıyan yapı. Yapraksı megasporofil.
  2. Bitkilerde dişi eşey organlarını taşıyan yapı.

makrosporofor ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları